Sammen om Odsherred Kommune

Vi tænker måske ikke så meget over det i hverdagen, men det er kommunen, som danner rammen om familiernes og virksomhedernes hverdag i Odsherred. Det er kommunen, der sørger for, at der er asfalt på vejene, rent vand i hanerne, belysning i byerne, at kloakken fungerer, skraldespanden bliver tømt og selvfølgelig, at vi tager hånd om de gamle, de unge og meget mere.

Det er derfor ikke ligegyldigt, hvem der bestemmer, når de lokale beslutninger skal træffes for beslutningerne påvirker både din, din familie og venners hverdag.
Som folkevalgte skal vi have modet til at trænge ind til kernen og vælge hvilke opgaver, der er fornuft i, at kommunen skal løse og hvor og når det offentlige skal levere de basale ydelser.
Vi kender alle til udtrykket “det må kommunen betale”. Vi skal bare huske, at ingenting er gratis – alt koster penge. Det er dig, det er mig – ja det er os alle sammen, når kommunen betaler