Sammen om en stærk folkeskole i Odsherred

Odsherreds børn og unge skal have de bedste muligheder i livet. Det får de blandt andet gennem et godt uddannelsessystem. Efter en turbulent periode, med ny struktur, skolereform og arbejdstidsaftaler er der brug for, at vi står sammen om at skabet ro omkring vores skoler, så de kan fokusere på at faglighed, trivsel og pædagogisk udvikling.

Folkeskolereform, arbejdstidsaftale og skolestruktur har betydet store forandringer for skolerne i Odsherred, forandringer, som tager tid og kræver meget arbejde. Der er ingen tvivl om, at det er skoleledernes opgave at styre medarbejdere, elever og forældre sikkert igennem disse forandringer.
Det er ikke politikkernes opgave at blande sig i, hvordan skolelederne i det daglige udøver deres ledelse, men det er i høj grad en politisk opgave at sikre tydelige mål og klare forventninger til vores skolevæsen og ikke mindst vores skoleledere.

Konservative i Odsherred har følgende forventninger til skolevæsenet i Odsherred:
* det faglige niveau skal øges.
* ALLE elever skal udfordres, uanset hvad deres udgangspunkt er.
* antallet af elever, som i løbet af deres skoletid flytter fra folkeskolen til friskoler og privatskoler skal ned.
* antallet af elever, som afslutter deres skolegang med en afgangsprøve, skal op.
* valg af undervisningsmetoder og strategier kan begrundes og forklares fx med udgangspunkt i evidens, forskningsresultater eller dokumenteret effekt.
* så få elever som muligt skal ekskluderes fra de almindelige skoletilbud.

Vi har i dag 2 skoler og en specialskole i Odsherred. På de to skoler, Nordskolen og Sydskolen, som tilsammen har ca. 2.550 elever, er der i alt ansat 2 skoleledere, 15 afdelingsledere og 8 SFO ledere. Disse ledere er grundstenen i arbejdet med at styrke folkeskolerne i Odsherred, derfor bør der til enhver tid være fokus på, at disse ledere har de rette kompetencer. Hvis de ikke har det, så må vi sørge for, at de bliver efteruddannet, så de får disse kompetencer eller i sidste ende vurdere, om de er de rette personer til opgaven.

Det kan godt være, at den nuværende skolestruktur med 2 skoler fordelt på 9 adresser ikke er perfekt, men vi er ikke i tvivl om, at vi kommer længere i arbejdet med at styrke folkeskolerne i Odsherred, hvis vi fokuserer på at få det bedste ud af det, vi har, i stedet for at endnu engang at åbne debatten om den skolestruktur, som der alligevel aldrig bliver bred politisk enighed om.