Sammen om velfærd i Odsherred

Skal vi bevare det nuværende velfærdssamfund uden fortsat stigende skatter, bliver man nødt til at anvende velfærden på de grupper med de åbenlyse behov. Det vil sige børn og unge, syge og de ældre. Det betyder, at man fra kommunalt hold bør reducere engagementet i aktiviteter, der ikke er rettet mod disse grupper.

Det betyder, at vi i den erhvervsaktive alder i højere grad selv må sikre det, vi forstår ved velfærd. Odsherreds enestående og varierede natur skal sikres for fremtiden. Derfor skal der være en balance mellem naturen og udbygningen af vores erhvervsliv, herunder landbrug og turisme. En del af denne balance er at sikre, at satsningen på turisme ikke medfører, at der opstår “spøgelsesbyer” udenfor turistsæsonen.
Målet er at gøre Odsherred til et bedre sted at arbejde, bo og holde fri i.